Nieuws: Verenigingsondersteuning Rabobank/NOC*NSF

Vreemde ogen geven richting bij Ter Spille

IJsselmoves interview: René Vorderman - fotografie: Astrid van Loo (Hier vindt u het interview)

We zetten nu net wél dat laatste stapje

Hier heb je een zak met geld. Doe er wat leuks mee. Het is – in ruil voor een reclamebord – de klassieke manier van sponsoring. Rabobank gooit het in de campagne ‘In wat voor omgeving wil jij leven?’ over een andere boeg. Door de inzet van gespecialiseerde adviseurs staat zij verenigingen actief bij in het realiseren van ambities. Bijvoorbeeld tennisclub Ter Spille in Olst. “We zetten nu net wél dat laatste stapje.”

Zijn de Nederlandse darters succesvol, dan kent de verkoop van dartattributen hoogtijdagen. Worden er records gebroken op de schaatsbaan, dan wil ineens ieder jongetje en meisje op de ijzers staan en bij olympisch hockeygoud floreren de hockeyclubs. Tom Dumoulin in de gele trui? Reken maar dat menig amateur de racefiets weer eens uit de schuur pakt.

Dus natuurlijk zou het tennisclubs wind in de zeilen geven wanneer Kiki Bertens een Grand Slam wint. Richard Krajicek bewees dat al in 1996. Hoewel Bertens een uitstekend 2018 kende, blijft voor haar – en de tennissport als geheel – het ultieme succes nog even uit.

Dat neemt niet weg dat een vereniging zélf de handen uit de mouwen kan steken op zoek naar de noodzakelijke groei. Ter Spille uit Olst is zo’n club, met een bestuur dat actief werk maakt van zijn ambities en een batterij gedreven vrijwilligers met een keur aan kwaliteiten. Het enkele jaren geleden opgeknapte complex ligt verscholen achter een bomenhaag aan de Koekoeksweg, naast voetbalclub Overwetering. Het is een omgeving die prikkelt, zeker in jaargetijden als de lente en de herfst met geurende bloesem dan wel kleurende bladeren. Je krijgt er spontaan zin een balletje te slaan.

Ter Spille is een kerngezonde vereniging waar niet alleen de tennisballen zelf maar ook de gehaktballen ter grootte van tennisballen een aanzuigende werking uitoefenen. Toch kan de club niet zorgeloos achterover leunen. Vergrijzing van het 164-koppige ledenbestand is het grootste issue. Om dit het hoofd te bieden zet Ter Spille in op vier speerpunten: zestigplustennis, schooltennis, ledenwerving onder jongeren en ouderen en betere pr en communicatie. De club hoeft dit niet alleen te doen want zij heeft steun gekregen van de Rabobank. Geen klassieke financiële injectie, maar hulp van een heuse verenigingsadviseur in de persoon van Twellonaar Wilco Huisman.

Externe expertise

“Vanuit mijn bureau Huisman Sportmanagement & Advies ondersteun ik verenigingen, gemeenten en bonden”, vertelt Huisman in de kantine van Ter Spille. “Ik ben, samen met andere procesbegeleiders, aangesloten bij het landelijke netwerk Back2Basics en vanuit die hoedanigheid heeft de Rabobank ons ingeschakeld. Om onze expertise in te zetten, zodat verenigingen stapjes verder kunnen komen.” Kort voor de zomer maakte hij kennis met de tennisclub in Olst. “Mijn eerste indruk? Supermooi sportpark! Aan beide kanten van de kantine ligt een terras en ze hebben all weather-banen, dus er kan het hele jaar getennist worden.

Het bestuur is superenthousiast, ze willen heel graag vooruit. Op onze eerste bijeenkomst hebben we speerpunten opgesteld, de taken verdeeld en de volgende dag had ik het verslag al in mijn mailbox. Dat werkt heel fijn. Toen ik een tijdje later terugkwam, had de club al twintig nieuwe leden voor het zomertennis.”

Voorzitter Antoine Jagers beaamt dat Ter Spille bruist van de ideeën en ondernemingszin. “Het probleem is dat je vaak maar een deel van je ideeën uitwerkt”, zegt Jagers. “Door de steun van een externe professional als Wilco en het actieplan dat hij heeft opgesteld, zetten we net wél dat laatste stapje. Dat bewijst bijvoorbeeld de succesvolle wervingscampagne voor zomerleden, door onder meer flyers te verspreiden en een advertentie te plaatsen in huis-aan-huisblad Salland Centraal. Ook op onze website kon je er niet omheen dat je drie maanden lang voor 35 euro bij Ter Spille kon tennissen, jeugd zelfs voor een tientje.”

Arie Pronk, bestuurslid en voorzitter van de toernooicommissie, vult aan: “Wij zijn de enige tennisclub van het dorp. Het zou toch zonde zijn als zo’n vereniging, die de spullen goed voor elkaar heeft en financieel gezond is, door ledengebrek ter ziele gaat?”

Huisman en Jagers knikken. “Best een aantrekkelijke club toch dit, in een bosrijke omgeving”, pronkt Jagers. “De sfeer bij ons is niet alleen prestatiegericht, we bieden ook een stuk gezelligheid. Ja, daarbij hoort ook onze befaamde gehaktbal op vrijdagavond. Bovendien zijn we een sociale vereniging, zo geven we tennisles aan de mensen van woon-werkgemeenschap Overkempe en clinics aan scholen. De komende jaren willen we nog veel meer samenwerking zoeken met de buurt, het onderwijs, anders sportclubs en het sociaal domein.”

Het is een goed voorbeeld van een vereniging die zich niet beperkt tot haar corebusiness: het aanbieden van sport. Huisman: “Wil je een sterke, vitale vereniging blijven, dan moet je om je heen kijken en meer doen dan alleen je hoofdactiviteit aanbieden.”

Met andere woorden: profileer je maatschappelijk. Pronk is het daarmee eens, maar brengt ook enige nuance. “Het aanbieden van tennis alléén is natuurlijk ook al een bijdrage aan de maatschappij.”

Derde jeugd

Daarom ligt de hoofdprioriteit op dit moment op het binnenhalen van zestigplussers. Dat klinkt als een contradictie bij een vereniging die kampt met vergrijzing. “Maar ouderen zijn voor ons een relatief makkelijke groep”, stelt Jagers. “Zestigplussers worden steeds actiever, het zijn mensen die aan hun derde jeugd beginnen.” Pronk is afgelopen najaar bij de huidige oudere leden van Ter Spille op de koffie gegaan om hen te motiveren tot ‘ambassadeurschap’. “Ik heb ze gevraagd eens in hun kennissenkring te kijken en mensen te activeren. Een paar keer komen kijken bij deze vereniging en proeven aan de sport kost niks.

Als ze het leuk vinden, kunnen ze lid worden.” Jagers: “Je hebt er niet zoveel aan in je eentje lid te worden van een tennisvereniging. Bij voetbal of volleybal kan dat, want dan kom je in een team, maar bij tennis moet je met z’n tweeën zijn. De leden zetten zich goed in om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken en zich welkom te laten voelen.”

Rond het voorjaar verschuift de focus naar het werven van jeugd. “Voor de jongste doelgroep is de mooiweerperiode een extra trigger”, weet Huisman. Een abc’tje zal het niet worden, beseft Jagers. “Win het maar eens van voetbal in Nederland”, merkt hij terecht op. “Bovendien is tennis voor kinderen vaak een tweede sport. Ze voetballen of handballen, komen in een oudere leeftijdsgroep en moeten dan ineens trainen op de dag dat ze ook tennistraining hebben. De ervaring leert dat voetbal of handbal in die gevallen altijd voorgaat en tennis sneuvelt.” Ook in dit kader zal een aansprekend rolmodel wonderen kunnen doen.

Maar de eerste acties zijn ondernomen. Wat begon met een aftrap in de Rabo Lounge van het Go Ahead Eagles-stadion, is bij Ter Spille – na een succesvolle pitch – uitgegroeid tot een constructieve samenwerking tussen club en sponsor. Jagers is er erg blij mee. “Het is fijn dat er aandacht is door iemand van buitenaf, Wilco in ons geval. Daardoor gaat het meer leven dat we in beweging moeten komen om gezond de toekomst tegemoet te treden. Vreemde ogen dwingen. Voorheen bleven ideeën nog weleens ideeën, nu maken we er werk van. Als je dan ook nog succes hebt, geeft dat veel energie.”

Bestuurders nemen soms te veel hooi op de vork, ziet Jagers. “Waardoor je de verkeerde focus krijgt, met te veel dingen bezig bent en blijft hangen in de waan van de dag.

Terwijl we juist een goed plan willen hebben voor de lange termijn. Hoe komen we aan 200 leden? Die stip zien we en daar moeten we met elkaar naartoe. Als wij eind volgend jaar onze vier speerpunten hebben bewerkstelligd, hebben we als vereniging een fantastisch resultaat bereikt en kunnen we weer nieuwe doelen stellen.”

In wat voor omgeving wil jij leven?

Rabobank Salland wil meer impact op de leefomgeving en is daarom gestart met een nieuwe manier van verenigingsondersteuning. Onder de noemer ‘In wat voor omgeving wil jij leven?’ detacheert de bank procesbegeleiders – vijf in totaal – bij sport- en cultuurclubs om hun ambities te helpen verwezenlijken.

“Vrijwilligersbeleid, het boeien van jongeren, het genereren van extra inkomsten, de website onderhouden; dat zijn zaken waar veel clubs mee te maken hebben”, weet Marco Dirksen, directeur Bedrijven en Business Support van Rabobank Salland. “Door verenigingsondersteuning helpen wij clubs op weg naar de toekomst. Clubs blijven vaak binnen de eigen club worstelen, besturen moeten alles in hun eigen tijd doen. Wij helpen ze door ons netwerk in te zetten. Daarbij koppelen we vragen van de ene club aan de andere die met dezelfde vraagstukken zit. De procesbegeleiders wisselen eens in het half jaar hun ervaringen uit.”


‘Er is ons alles aan gelegen de regio vitaal, leuk en prettig te houden’

Een sterk verenigingsleven en toegang tot sport en ontspanning voor iedereen zorgen voor een beter leefmilieu, zegt Dirksen. “Dat maakt de regio aantrekkelijk, wat weer goed is voor de bank want dan worden er huizen gekocht en leningen afgesloten. Wij hebben 90.000 klanten in Salland en aan een andere actie van ons – Hart voor Salland – doen 445 stichtingen en verenigingen mee. Er is ons alles aan gelegen de regio vitaal, leuk en prettig te houden.” Dirksen rept van een schreeuwend arbeidstekort in Salland. “Professionals trekken weg naar met name Gelderland, Utrecht en Groningen. Vroeger bleven jongeren dan wel lid van hun jeugdclub,
ze kwamen in het weekend terug.

Maar nu gaan ze ook al snel sporten in de stad waar ze studeren, om zich daar rond hun dertigste te settelen. Daarbij komt dat jongeren zich minder snel binden aan een club. Ze willen sporten wanneer zij zin hebben en bepalen dit vaak op de dag zelf. Wij vragen ons met onze procesbegeleiders af hoe we daaraan gehoor kunnen geven.”

Zeven clubs stuurden, na een info-avond in de Rabo Lounge van stadion De Adelaarshorst, een pitch in. Alle zeven kregen begeleiding. “Ze krijgen hulp zolang het nodig is, maar maximaal twee jaar. De intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de vraag. Het is trouwens niet zo dat verenigingen het zelf niet kunnen of weten, er zijn vrijwilligers die twintig of veertig uur per week in de club steken.

Ik ben verbaasd over de professionaliteit van besturen. De toegevoegde waarde van de Rabobank zit ’m in de coaching, spiegeling en vreemde ogen. Clubs moesten even wennen aan deze nieuwe manier van ondersteuning, maar inmiddels bemerken we veel enthousiasme.”


Olster Tennisvereniging Ter Spille >> www.terspille.nl