Diensten

Projectmanagement
Heeft u onvoldoende mankracht of kennis in huis, om sportstimuleringsprojecten of deelprojecten binnen uw gemeente, sportorganisatie of bond uit te voeren? Dan heeft u aan Huisman Sport Management & Advies een ervaren partner.

Buurtsportcoach / Combinatiefunctionaris
Als kwartiermaker kan Huisman Sport Management & Advies ingezet worden binnen uw gemeente. Ook voor het coördineren van het sport- en beweegaanbod en het leggen van verbindingen met andere sport-organisaties en sectoren zoals welzijn, zorg, cultuur en onderwijs.

Sportparkmanagement
Als sportparkmanager kunt u Huisman Sport Management & Advies inzetten om samen de vereniging duurzaam te versterken en het versterken van de exploitatie van het sportpark. Dit zal uiteindelijk leiden tot een gezonde club op een Vitaal sportpark.

Verenigingsmanagement
Een van de kerncompetenties van Huisman Sport Management & Advies is het opzetten van verenigingsmanagement binnen uw vereniging. Met professionalisering versterkt u uw vereniging! Samen met Huisman Sport Management & Advies het traject aangaan voor het realiseren van verenigingsmanagement binnen uw vereniging.

Leerwerkplekken
In samenwerking met Huisman Sport Management & Advies leerwerkplekken inzetten binnen uw sportvereniging.
Studenten houden zich bezig met het ondersteunen en adviseren van uw vereniging of organisatie bij allerlei vraagstukken, van het schrijven van een (vrijwilligers)beleidsplan, het opstellen van een adviesrapport of een ledenwervingsplan, tot en met het organiseren van sportevenementen. Leerwerkplekken zijn ook goed uit te voeren binnen samenwerkingsverbanden in gemeenten (bijvoorbeeld binnen de BOS driehoek of samenwerking op sportparken) of via sportbonden (bijvoorbeeld bij uitvoering sportprogramma’s of werving van nieuwe doelgroepen).

Onderzoek
Het verrichten van onderzoek is een onderdeel dat Huisman Sport Management & Advies uitvoert. Op welke manier kunnen sport en sportorganisaties vernieuwen om op de toekomstige veranderingen en uitdagingen in te spelen.

Verenigingsbeleid
Wat zijn de doelen, wat leeft er binnen uw vereniging en welke risico's loopt u? Vrijwilligers die stoppen met hun functie, wisseling van bestuurlijk kader of sponsorcontracten die niet verlengd worden. Al deze zaken kunnen ervoor zorgen dat de continuïteit van uw vereniging in gevaar komt. Door beleid te maken binnen uw vereniging creëert u duidelijke kaders waarbinnen uw vrijwilligers kunnen werken. Samen met Huisman Sport Management & Advies kunt u deze zaken voor uw vereniging helder in beeld brengen. Vervolgens kunnen wij u advies en ondersteuning bieden bij de implementatie van uw verandering.