Mijn verhaal

Wilco Huisman is oprichter van het bureau Huisman Sport Management & Advies. Wilco is ervaringsdeskundige binnen de sportsector, onder andere op het gebied van veverenigingsondersteuning, verenigingsmanagement en sportparkmanagement.

Vanuit de praktijk wordt gestreefd naar een integrale aanpak tussen de diverse beleidsterreinen of afdelingen binnen de organisatie.

Het verbinden van mensen en organisaties en kennis delen staan centraal in de werkwijze van Huisman Sportmanagement & Advies. Vanuit de sport worden verbindingen gemaakt binnen het sociaal domein.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Huisman Sport Management & Advies.