Nieuws: Verenigingsmanager

Twello- Wilco Huisman uit Twello is 34 uur als verenigingsmanager in dienst bij SV Twello, waarvan acht uur gedetacheerd in jeugddorp De Glind. Op 1 oktober is hij 5 jaar in dienst. Samen met anderen en vele vrijwilligers heeft hij de vereniging op de Nederlandse sportkaart gezet. Zijn maatschappelijke inzet is noemenswaardig en hij is er gedreven in om jong en oud – individueel en in teamverband – sportactiviteiten aan te bieden. Daarmee heeft hij in 2011 vanuit NOC NSF de publieksprijs ‘Sportbestuur van het jaar’ binnengesleept.

Het afgelopen jaar heeft hij aan een zogeheten omni-samenwerking in De Glind gewerkt, voornamelijk gericht op de sportorganisaties binnen het dorp. “Met dit initiatief hebben we het jeugddorp nog meer op de kaart gezet”, zegt hij trots. Een gesprek met Wilco Huisman is een kennismaking met een gedreven verbinder met hart voor de zaak.
Behoorlijke aderlating
Na een dienstverband van 5 jaar heeft Wilco Huisman aangegeven dat de tijd rijp is voor een nieuwe uitdaging in zijn carrière. Na lang wikken en wegen heeft hij besloten om zich volledig te gaan richten op zijn eigen bedrijf ‘Huisman sportmanagement & advies’. (www.huismansportmanagement.nl) Dit betekent dat Wilco vanaf 1 oktober 2013 niet meer werkzaam zal zijn bij SV Twello Voor SV Twello is dit besluit een behoorlijke aderlating, vindt het volledige bestuur, maar het wenst Wilco natuurlijk heel veel succes bij het verwezenlijken van zijn droom en respecteert zijn keuze hierin. Ook het thuisfront, zijn vrouw Saskia en twee kindertjes juichen zijn nieuwe plannen toe. En volgens Wilco is alles een kwestie van plannen en afstemmen op elkaar.
Voor de korte termijn is het Algemeen Bestuur in gesprek met een persoon die voor een bepaalde periode de taken van Wilco kan en wil overnemen, zodat de continuïteit van de vereniging niet in het geding komt. Daarnaast is er nu tijd voor de sportvereniging om eens rustig en helder over de invulling van “verenigingsmanagement” binnen SV Twello na te denken.
Met de poten in de klei
Wilco Huisman is geboren in Wilp-Achterhoek en woont inmiddels al weer 10 jaar in Twello. Bij het CIOS in Arnhem heeft hij zijn eerste opleiding afgerond om vervolgens aan de studie ‘Sportmanagement’ bij Saxion Hogeschool in Enschede te beginnen. Na afronding daarvan heeft hij 10 jaar bij Accres in Apeldoorn op de afdeling Sportstimulering gewerkt. “Ik ben met de poten in de klei begonnen”, lacht Wilco, ”als sportbuurtwerker, waar ik onder andere sportclinics, cursussen ‘Bewegen voor ouderen’ en schoolsporttoernooien organiseerde, gevolgd door werkzaamheden binnen de functie verenigingsondersteuner.” Als verenigingsmanager is hij dan in 2008 in Twello gekomen, waar hij nog steeds met veel plezier werkt en straks zijn werkterrein met pijn in zijn hart zal verlaten. Zijn taak als docent voor het keuzevak ‘Verenigingsmanagement’ aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle heeft hij eveneens in het afgelopen jaar zonder enige tegenzin vervuld. Les te geven aan een klas met 20 leerlingen, heeft hem veel energie gegeven en laten besluiten zijn kleinschalige eigen bedrijf, uit te bouwen. “Soms gaat het wel verder dan sport alleen”, merkt Wilco Huisman op, “er komt ook een stuk projectmanagement voor maatschappelijke projecten binnen de stichting Beursvloer Voorst bij kijken. Hij zal een samenwerkingsverband aangaan met ‘Koerseigen’, een organisatieadviesbureau, waarbij hij zich ook voor een deel zal detacheren om kennis en kunde over te kunnen brengen. Als trainer van ‘Besturen met een visie’ zal hij ook straks beginnen aan een traject van drie avonden, waarbij verenigingsbestuurders bij elkaar komen voor een training om de juiste koers te gaan varen voor hun vereniging.
Terugblik
Meimerend richt Wilco een blik in het verleden. Onder andere naar successen waaraan hij heeft meegewerkt. Hij denkt daarbij aan de fitnessafdeling met 180 leden die is opgezet. En zijn eigen initiatief de Nationale Sportweek in de Gemeente Voorst in het leven te roepen. De leerwerkplekken werden opgebouwd naar 25 leerlingen per jaar. Mede door zijn initiatief werd het Golden Talent Tournament opgezet met 4.000 bezoekers en de deelname Buurtsportcoach Regeling in de gemeente Voorst. Hij was één van de initiatiefnemers van ‘Sporten met een beperking Voorst’ en BSO sport werd opgezet.
Wilco heeft op een prettige wijze ervaren dat er een echte familiecultuur binnen SV Twello heerst en tevens een vrijwilligerscultuur. Ruim 400 vrijwilligers, die dag en nacht klaarstaan voor de vereniging, waar vind je dit nog? Vraagt hij zich af. Het heeft bijgedragen tot een bijzonder fijne tijd en prettige werkervaringen in Twello. Maar nu is het tijd om de persoonlijke koers te wijzigen en zijn eigen bedrijf ‘Huisman sportmanagement & advies’ verder te ontwikkelen. “Maar’, zo stelt hij met nadruk “in de toekomst wil ik onverminderd mijn kennis en kunde voor SV Twello ter beschikking stellen.”
(bron: Voorster Nieuws)