Nieuws: Sportknowhowxl

Leerwerkplek levert verenigingen én studenten winst op

door: Thomas van Zijl | 2 februari 2017 (Hier vindt u het interview)

Vele handen maken licht werk, zo is het ook binnen sportverenigingen die voor een belangrijk deel drijven op vrijwilligers. Voor het realiseren van grote projecten is de hulp van studenten die een stage lopen soms meer dan welkom. Wilco Huisman koppelt met zijn sportmanagementbureau verenigingen aan studenten en verzorgt de begeleiding. Tot nu toe met succes: alle opdrachtgevers zijn tevreden.

Huisman weet waar hij over praat. Voordat hij zijn eigen bureau begon was hij jarenlang vereni- gingsmanager bij SV Twello. In die functie gaf hij geregeld gastcolleges bij Hogeschool Windesheim en onderhield hij contacten met studenten van de minor verenigingsmanagement. Terugkijkend werd daar het zaadje gepland voor iets wat binnen zijn sportmanagementbureau een belangrijke pijler is: het invullen van leerwerk- plekken in de sport. Huisman:

“Verenigingen hebben vaak grote plannen, maar er komt niet altijd veel van terecht. Gebrek aan tijd, aan mankracht. Dan kunnen gemotiveerde studenten echt het verschil maken.” Er zijn nu ook al clubs die een beroep doen op studenten, maar dan draait het veelal om uitvoerend werk. Het geven van trainingen bijvoorbeeld, of het meehelpen in de kantine. Huisman ziet, mits goed begeleid, ook een rol weggelegd op beleidsmatig en bestuurlijk vlak.

Team
Huisman wil voorkomen dat studenten verdwaald en eenzaam rondlopen op de club. Hij formeert liever een team van meerdere studenten die samen aan een opdracht werken. Dat houdt de sfeer erin en biedt de zekerheid dat er ook echt iets voor elkaar komt. Daarvoor is het van belang dat een vereniging met een duidelijke opdracht komt. Als begeleider denkt Huisman daar voor aanvang van het project intensief over mee. Verenigingen lopen geregeld al langer met plannen rond, maar weten soms niet precies waar en hoe te beginnen. Studenten kunnen dan prima een eerste aanzet geven. Huisman: “Bij SV Voorwaarts Twello hebben ze bijvoorbeeld een plan opgesteld voor de nieuwe beach-afdeling en bij SC Klarenbeek is er in meerdere fases door verschillende studenten gewerkt aan een succesvoller vrijwilligersbeleid.”
"Aangezien een stage een half jaar duurt en zij echt iets kunnen betekenen, willen ze er stuk voor stuk iets van maken"
Huisman laat de studenten zoveel mogelijk vrij in hun keuzes, maar zorgt wel voor regie. Hij is per week gemiddeld een paar uur per week bezig om teams bij verenigingen aan te sturen. “Het is hún plan, niet dat van mij, maar natuurlijk heb ik ervaring en is het ook in mijn belang dat we tot iets goeds komen. We doen het met elkaar.”

Gedrevenheid
De opdrachten komen in de eerste plaats van de verenigingen zelf. Studenten van de hogescholen waar Huisman mee samenwerkt, Windesheim Zwolle, Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, kunnen daar op intekenen. Huisman, die voor zijn diensten betaald wordt door de clubs, maakt vervolgens een match. Wat hem opvalt is de gedrevenheid bij de studenten. “De een heeft meer begeleiding nodig dan de ander, maar aangezien een stage een half jaar duurt en zij echt iets kunnen betekenen, willen ze er stuk voor stuk iets van maken.”
Bij verenigingen bespeurt Huisman ook veel goede wil, al realiseert hij zich dat hij veelal werkt met voorlopers. “Dit zijn bestuurders die op zoek zijn naar samenwerkingen, die geloven in de open club-gedachte. Dat is nog geen gemeengoed, maar het wint wel langzaam aan terrein.”

"Tot nu toe is iedere vereniging die een leerwerkplek aangeboden heeft zeer tevreden. Dit concept verdient meer navolging binnen de sport"

Huisman kijkt overigens al verder dan alleen de verenigingen. Hij ziet veel kansen voor andere partijen die actief zijn in de sport en die een impuls van studenten goed zouden kunnen gebruiken. In de eerste plaats denkt hij daarbij aan bonden en gemeenten, ook die moeten klaar zijn voor de toekomst, andere doelgroepen bereiken en kijken met welke mensen ze dat gaan doen. Voor nieuwe ideeën zijn soms ook nieuwe mensen nodig, denkt Huisman, die zo weer uitkomt bij studenten. “Tot nu toe is iedere vereniging die een leerwerkplek aangeboden heeft zeer tevreden. Dit concept verdient meer navolging binnen de sport.”

Voor meer informatie: www.huismansportmanagement.nl