Nieuws: Sportagenda 2016 NOC*NSF

“We zijn er voor onze leden, hun familie, onze vrijwilligers, bezoekende sporters, sponsoren en leveranciers, de omwonenden, schoolkinderen en overige burgers van de gemeente Voorst.” Dat staat te lezen op de website van SV Twello. Het is kenmerkend voor de brede blik en omgevingsgerichtheid
van deze omnivereniging, die haar leden een leven lang wil
binden en maatschappelijk ondernemerschap tot kerndoelstelling heeft gemaakt.

SV Twello telt ongeveer 1.650 leden en een kleine 400 vrijwilligers en biedt vele sporten. Van voetbal en volleybal
tot turnen en fitness. Continue uitbreiding en vernieuwing zijn belangrijk voor werving en behoud van leden en vrijwilligers, meent verenigingsmanager Wilco Huisman. “Als opa klaverjast bij SV Twello kan dat ertoe leiden dat zijn kleinzoon hier komt voetballen. Zonder breed aanbod haken mensen af en kun je op termijn bepaalde sporten misschien helemaal niet meer aanbieden.” Toen uit onderzoek bleek dat 55-plussers in Twello de meeste behoefte hadden aan fitness, aarzelde de vereniging dan ook niet om een fitnessafdeling in te richten. “En binnenkort starten we met yoga en personal training.”

Samenwerking
Ook belangrijk: samenwerking. “Juist door samen te werken met maatschappelijke partners kunnen we van betekenis zijn voor de omgeving.” Partners zijn bijvoorbeeld de voetbalacademie van FC Twente en de buitenschoolse opvang, die structureel gebruikmaken van de accommodatie. De club werkt verder regelmatig aan projecten met scholen en zorginstellingen in de regio. Niet zelden krijgt ze daarbij ondersteuning van hbo-studenten. Ook komen er regelmatig scholen en bedrijven over de vloer voor toernooien en bijeenkomsten.
Commercieel interessant, maar dat is niet de enige reden. “Zo maken ook veel mensen kennis met de club.
Bovendien bouwen we zo een netwerk dat we eventueel weer kunnen inzetten
voor onze leden.” SV Twello won in 2011 de publieksprijs van de verkiezing tot Sportbestuur van het Jaar.
(Bron: NOC*NSF)