Nieuws: Sociaal Café gemeente Voorst

Drie BN’ers geven visie over samenwerken tijdens Sociaal Café

Op 27 oktober hebben Wim Vrijhoef, wethouder gemeente Voorst, Henk Beekhuis, voorzitter zwembad De Schaeck en Marcel Arends, voorzitter Stichting De Koepel het 1e – jaarlijks terugkerende – sociale café georganiseerd met het doel om ‘het waarom’ van samenwerken in het sociale domein te verkennen. De avond werd geopend door Wilco Huisman, projectmedewerker gemeente Voorst, waarna de organisatoren als start hun beeld op het sociaal domein hebben gedeeld met enkele voorbeelden van actuele succesvolle vormen van samenwerking.

Daarna hebben Jan Terlouw, Stefan Groothuis en Wilco van Rooijen via een filmpje hun visie op ‘het belang’ van samenwerken gedeeld. De aanwezigen werden vervolgens meegenomen in wereldwijde trends en ontwikkelingen in de regio, die als stuwende krachten van invloed zullen zijn op ontwikkelingen in het sociale domein van de gemeente Voorst.

Jan Terlouw over samenwerken

Stefan Groothuis over samenwerken

Wilco van Rooijen over samenwerken

Na deze opwarmers zijn de ca. 90 vertegenwoordigers van organisaties op het gebied van o.a. welzijn, cultuur, sport en onderwijs samen met werknemers van de gemeente, ondernemers en vertegenwoordigers van breed maatschappelijke organisaties op zoek gegaan naar lokale dominante stuwende krachten. Na stemming waren de aanwezigen het er in het algemeen over eens dat de beschikbaarheid van vrijwilligers en het hebben van kennis in combinatie met de vaardigheid om kennis te delen stuwende krachten zullen zijn in de wijze waarop het sociale domein zich in de gemeente Voorst zal ontwikkelen. Door deze stuwende krachten als assen in een diagram te kruizen ontstonden vier gemeentebeelden / scenario’s die vervolgens in groepen werden uitgewerkt, gepresenteerd en bediscussieerd.

Het gemeentebeeld / scenario:
· Meer vrijwilligers/meer kennis leverde het inzicht op dat in die wereld een grote mate van zelfregulering zal zijn in een zelfstandige maatschappij waarin samenwerken niet hoeft te worden gestimuleerd.
· Minder vrijwilligers/minder kennis leverde het inzicht op dat in die wereld grensoverschrijdende samenwerking zal worden gezocht. Tegelijk was dat aanleiding om te beseffen dat eigenlijk altijd grensoverschrijdend mag (lees: moet) worden gedacht.
· Minder vrijwilligers/meer kennis maakte dat er minder samenwerking zal zijn, omdat mensen met meer kennis dan een grotere verantwoordelijkheid zullen nemen.
· Meer vrijwilligers/minder kennis leverde het inzicht op dat dit de weg opent om vrijwilligers maatschappelijke stages bij organisaties te laten lopen waardoor kennis wordt opgedaan. Voorwaarde was dan wel dat vrijwilligers gewaardeerd moeten blijven worden.

Tenslotte is onder genot van een hapje en een drankje een vervolg gegeven aan de avond waarin ruimte was om te netwerken en om elkaar beter te leren kennen. De organisatoren verwachten dat de stuwende krachten als verbindende thema´s een inspiratiebron zullen zijn voor vormen van samenwerking tussen de verschillende spelers in het sociale domein. In het volgende sociale café zullen de bibliotheek Brummen/Voorst én Curves Twello samen met de gemeente Voorst in een ondersteunende vorm in ieder geval terugblikken op samenwerkingen die de komende 12 maanden zullen ontstaan. Zij zullen het stokje overnemen van zwembad De Schaeck en Stichting De Koepel.
(Bron: Voorst Actief)